ALFABETİK SIRA VAR.İLK DEFA BÖYLE AYRINTILI GÖRDÜĞÜM BİR LİSTE.E

DİRENİŞ HAREKETİ (Radikal Sol) (1978)
THKP-C kökeni ile 1980 öncesinde faal olan grup, THKP-C Üçüncü Yol örgütünün devamı niteliğindedir. Grup, ÖDP'de yaşanan bölünme sürecinin ardından oluşan SDP ile birlikte çalışacağını açıkladı.
Yayınlar: Odak.
("Marksist Hareketimizin Geçmişi Üzerine", Odak, 1991 )
DÖRDÜNCÜ SOL - İNŞA ÖRGÜTÜ (Troçkist) (1997)
Diğer sol örgütlerden kopan bireyler tarafından kuruldu. IV. Enternasyonal'in hiçbir iyonunu kabul etmeyen, Anadolu topraklarında IV. Enternasyonal'i kurma iddiasında olan grup, militan mücadeleyi savunmaktadır. 1997'de DİP-İÖ ile yaşanan ayrışmadan sonra büyük güç kaybına uğrayan hareket, yönetici kadrosunun önemli bir kısmının 1998'de yaşadığı polis operasyonları sonucunda ele geçirilmesi sonucu duraklama içine girmiştir.
Yayınlar: Son Kavga.

EKİM (TDKP - LENİNİST KANAT) (Komünist) (1986)
TDKP'yi giderek reformist bir eğilime sapmakla suçlayarak, 1986'daki TDKP kongre girişimi ardından kendisini TDKP-Leninist Kanat adıyla tanımlayarak ayrılan grup. Sosyalist devrimi amaçlayan grup, bu doğrultadaki süreç içinde bazı demokratik görevlerin yerine getirilmesini savunuyordu. Partileşme süreci sonucunda 1998'de TKİP'ye evrildi.
EMEĞİN BİRLİĞİ (1975)
Bakınız Mücadelede Birlik.
EMEĞİN KURTULUŞU YOLUNDA IŞIK [EKYI] (1977)
THKO kökenli Halkın Kurtuluşu örgütünün Aydınlık'la sürdürülen birlik görüşmelerinin kesilmesinin ardından 1977'de "Üç Dünya Kuramı"nı reddettiğini açıklaması üzerine, bu kuramı savunan bir grubun ayrılarak oluşturduğu hareket. Emeğin Kurtuluşu Yolunda Işık adlı yayın organlarıyla tanınırlar. Işık dergisi Türkiye'yi yarı-sömürge, yarı-feodal bir ülke olarak tanımlıyor; MDD aşamasında bulunan Türkiye devriminin eşitsiz bir gelişme göstereceğini ve uzun süreli savaş stratejisine bağlı olarak kırlardan şehirlere yayılma biçiminde gerçekleşeceğini düşünüyordu. Kısaca Işıkçılar olarak da bilinirler.
[NOT: Eski yanlış açıklamada grubun "Üç Dünya Kuramı"nı reddeden THKO kökenli kişilerce oluşturulduğu belirtilmişti.]
EMEK PARTİSİ (1996)
Özgürlük Dünyası dergisi etrafında örgütlenen, THKO-HK-TDKP geleneğinden gelen grubun 25 Mart 1996'da kurduğu parti. Parti kurucuları arasında Levent Tüzel, Hüseyin Över, Hanife Türkmen, Osman Nuri Şenol, Sunay Akın, Can Yücel, Necati Kotan, Cevriye Eftelioğlu, Hüseyin Elitaş, Haydar Kaya, Gülsüm Akyüz gibi isimler vardı. Katı ve disiplinli bir parti yapılanması vardı. 3 Kasım 2002'de yapılacak seçimlere, HADEP ve SDP birlikte DEHAP çatısı altında katıldı.
EMEĞİN PARTİSİ [EMEP] (Komünist) (1996) (WebLink)(e-m@il)
Emek Partisi kapatılınca, yerine 25 Kasım 1996'da kuruldu. I. parti kongresi Eylül 1997'de yapıldı. Genel Başkanlığını Levent Tüzel'in yaptığı EMEP, 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde 51 bin 681 oyla (% 0.17 oy oranıyla) barajı geçemedi. EMEP, 3 Kasım 2002 seçimlerine SDP ve HADEP ile birlikte DEHAP çatısı altında katıldı.
Yayınlar: Evrensel Gazetesi - Özgürlük Dünyası - Birlik ve Mücadele - Evrensel Kültür.
("Emeğin Partisi Program ve Tüzüğü", EMEP, Mart 2000 )
EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ [EHP] (Radikal Sol) (2003) (WebLink)(e-m@il)
Devrimci Yol kökenli olan Hareket grubunun partileşme kararı alarak Emekçi Hareket Partisi'ni kurmuştur. Bakınız Hareket.
Yayınlar: Hareket - Feminist Hareket - Genç Hareket.
[Başka Kültürevi]
(Emekçi Hareket Partisi Kuruluyor, Hareket, Kasım 2003 )
(Emekçi Hareket Partisi Program Taslağı, 4 Aralık 2003 )
EYLEM BİRLİĞİ
Devrimci Kurtuluş'a bakınız.
FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK DİRENİŞ CEPHESİ [FKBDC]
Dev-Yol'un önerisi ile 12 Eylül yönetimine karşı mücadele etmek amacı ile kurulan cephe. İçinde Dev-Yol, PKK, TEKP, Devrimci Savaş, SVP, İşçinin Sesi, Acilciler gibi örgütler bulunan cephe, Dev-Yol içinde yaşanan tartışma ve ayrışmalar sonucu fazla bir etkinlik gösteremeden dağıldı.
GELENEK (1986)
Sosyalist İktidar kökenli, Yalçın Küçük çevresinden ayrılan kişilerce 1986'da kurulan çevre. Aynı adla çıkardıkları teorik yayınla ve Siyaset adlı gazeteyle faaliyetini sürdüren çevrenin başlıca temsilcisi Metin Çulhaoğlu'ydu. Gelenek çevresi Ağustos 1989'da başlayan Birlik Tartışmalarını Düzenleme Kurulu (BTDK) tartışmalarına, daha sonra da Devrimci Sosyalist Blok (DSB) oluşumuna katıldı. DSB'de yapılan parti kurma çalışmalarının verdiği sonuçları kabul etmeyen grup, Emek (TKEP) ve başka çevrelerle parti kurma girişiminde bulundu. Bu girişimlerden de sonuç alınmayınca, kendisi parti kurma çalışmalarına yöneldi ve bu süreç sonunda Sosyalist Türkiye Partisi (STP) kuruldu.
Yayınlar: Gelenek - Siyaset.
GERÇEK (1999)
1999'da SİP içinde yaşanan tartışmadan sonra oluşan gruplardan biri (diğerleri SBH ve Uğur Bultan çevresi). Gerçek adlı dergilerinin yayınına muhtamelen son veren grup Ekmek Davası adlı dergiyi çıkarmaktadır.
Yayınlar: Gerçek - Ekmek Davası().
GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI (1920)
1920'de Ankara'da kuruldu. Kurucuları ve yöneticileri arasında Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof gibi isimler bulunuyordu.
HALK KURTULUŞ GÜÇLERİ [HKG] (1990)
HKG, 1981'de kurulan Devrimci Savaş'ın devamı olarak 1990 sonunda oluşturuldu. THKP-C çizgisinde kurulan HKG'nin adı 1991 yılı sonlarına doğru duyulmaya başlandı. İçinde Üçüncü Yol, Devrimci Yol ve TDKP'den ayrılanların da bulunduğu HKG'nin Haziran adlı bir süreli yayını vardır.
Yayınlar: Haziran.
HALKIN BİRLİĞİ (1976)
TKP/ML içinden ayrılan grup ve aynı adlı dergisi. 1976'da çıkan dergilerinde "Üç Dünya Kuramı"nı savunan grup, silahlı mücadeleyi maceracılık olarak nitelendirerek, kitle çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerektiğini söylüyordu. 1977'de Devrimci Halkın Birliği (DHB) kopuşu yaşandı. Partileşme süreci sonunda TKP/ML Hareketi'ne evrildi.
Yayınlar: Halkın Birliği.
HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ [HDÖ] (Radikal Sol) (1977) (WebLink)
12 Mart'tan çıkışta, THKP-C ve Mahir Çayan tezlerini savunan ve pratiğe geçirilmesini hedef olarak saptayan Acilciler grubundan 1977yılında ayrılan grup (diğer ismi ile THKP-C/HDÖ).
Yayınlar: Cephe - Kurtuluş - Kurtuluş Cephesi.
(THKP/HDÖ'nin Kuruluş Bildirisi, 20 Şubat 1977 )
HALKIN KURTULUŞU (1976)
THKO geleneğinden gelen kadroların, 12 Mart ayrışması sonucu ilk sayısını 1976'da yayınladıkları aynı isimli dergi etrafında örgütledikleri grup. Arnavutluk Emek Partisi (AEP) taraftarı olan grup, güçlü bir örgütlülük yarattı. Partiye doğru evrim amacı ile oluşturulan bu grup daha sonra TDKP-İÖ ve TDKP ilişkilerine evrildi.
Yayınlar: Halkın Kurtuluşu.
HALKIN YOLU
THKP-C kökenli olan, ancak THKP-C'nin aşırı sol çizgisini eleştiren ve 12 Mart sonrası THKP-C/ML adı ile anılan grup, önce Militan Gençlik, sonra ise Halkın Yolu dergisini çıkarak siyasallaşma yolunda adım attı; ve Kızıl Bayrak dergisiyle de illegal yapılanmasını sürdürdü. Halkın Yolu, Türkiye'yi "emperyalizme bağımlı geri bir tarım ülkesi" olarak tanımlıyor, "yarı-sömürge, yarı-feodal yapı"nın ancak proletarya önderliğinde, işçi-köylü ittifakı temelinde yürütülecek "yeni tipte bir Demokratik Halk Cumhuriyeti" ile kırılabileceğini ileri sürüyordu. "Özü toprak devrimi olan Demokratik Halk Devrimi", proletaryanın en geniş köylü kitlelerini toprak ve özgürlük mücadelesine seferber etmesiyle zafere ulaşacak, ve uzun süreli bir halk savaşıyla durmaksızın sosyalizme doğru ilerleyecekti. 1977 yılında önder kadroları da dahil olmak üzere çevrenin büyük bir kısmı "Üç Dünya Teorisi"nin etkisinde kalarak TİİKP'ye katılırken, diğerleri ise Maoizm'i reddederek AEP'ye yakın bir çizgiyi savundular. 1982'de yaşanan polis operasyonları grubun etkinliğini önemli ölçüde zayıflattı. THKP-C/ML olan isimlerini Mayıs 1984'de düzenlenen Genel Kurul toplantısında Türkiye Komünist İşçi Hareketi (TKİH) olarak değiştiler, ve İşçinin Yolu adlı bir dergiyi yayınlamaya başladılar. Artan polis baskısı grubun 1987'e kadar neredeyse fiilen hareketsiz kalmasına neden oldu. 1991'de TDKİH'nin katılımıyla güçlenenTKİH, daha sonra TKP/ML Hareketi ile birleşerek 1994'de MLKP'ye evrildi.
Yayınlar: Halkın Yolu - Kızıl Bayrak.
HAREKET (Radikal Sol) (?) (WebLink)(e-m@il)
Devrimci Yol kökenli olan Hareket grubunun oluşumu Devrimci Gençlik (Halkevleri) içinde yaşanan tartışmalar sonucu Eskişehir merkezli bir grubun kopmasıyla başlar. ÖDP içinde faaliyet gösteren Hareket, yaşanan tasfiye ve ayrılma süreçleri sonucunda SDP'nin kuruluşu sürecine katılmıştır. Ancak anlaşmazlıklar nedeniyle SDP'den de ayrılan Hareket, partileşme kararı alarak Emekçi Hareket Partisi'ni (EHP) kurmuştur.
Yayınlar: Hareket - Feminist Hareket - Genç Hareket.
HEPİLERİ (Komünist) (1997)
Yalçın Küçük ve çevresinin oluşturduğu grup. Aynı adlı dergi, Nisan 1997'de yayın hayatına başladı. Dergi uzun soluklu olamadı ve daha sonra bazı yazarları (Mesut Odman, İlhan Akalın) SİP'ye katıldı.
Yayınlar: Hepileri.
İKTİDAR YOLU (Radikal Sol) (1988)
1988'de yayınlanmaya başlayan İktidar Yolu dergisinin etrafında kümelenen kişilerce yürütülen siyasi faaliyet. Köken olarak TİP içindeki S. Zeki Tombak önderliğindeki "İktidar Yolu" grubundan gelmektedirler. 1992 yılından itibaren Fabrika adlı teorik yayını çıkarmaktadırlar.
Yayınlar: Fabrika - Sosyalist Gençlik().
İŞÇİ DEMOKRASİSİ (Troçkist) (1998) (WebLink)
DSİP yönetimi ile anlaşamayan bireyler tarafından oluşturulan grubun teorik olarak belirli ayrım noktaları yoktur. Grup, 1 Şubat 1998'de yayınlanmaya başlanan derginin adıyla anılır. Grup Aralık 1998'de çıkan 11. sayının ardından kendi içinde bir bölünme yaşadı. İstanbul grubunun büyük bir kısmı ve diğer kadrolar aynı isimle iki dergi yayınlamayı sürdürdüler. Bu diğer grup, 18 Eylül 2000 tarihine kadar 19 sayı daha yayınladıktan sonra, yükselen Küresel Direniş hareketi ile diyaloğa girilmesini kolaylaştıracak örgütsel değişiklikler yaşadı, ve bunun bir yansıması olarak çıkardıkları derginin isminin Antikapitalist olarak değiştirilmesi oldu. [Not: Eski açıklama şöyleydi; Aynı isimli dergilerinin adını daha sonra Antikapitalist olarak değiştirdiler, partileşme sürecini başlatarak Anti Kapitalist Parti Ön Girişimi adını benimsediler. --- Yayınlar: Antikapitalist.]
Yayınlar: İşçi Demokrasisi [Not:Bu link sonradan Antikapitalist adını alan grubun sayfasına açılmaktadır; İstanbul merkezli ikinci grubun internet sitesi yoktur.]
İŞÇİ MÜCADELESİ (Troçkist) (2002) (WebLink)(e-m@il)
ÖDP'den ayrılmadan önce SEP platformu içinde yer alan Sosyalizm dergisi çevresinden kopan, Sungur Savran ve Ülker gibi yazarların etrafında toplanan ortodoks Troçkist grup. SEP içinde yer alan diğer grupların başlattıkları Sosyalist Devrim Partisi'nin (SDP) kuruluş çalışmalarına katılma kararı aldılar. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde Emek, Barış ve Demokrasi Bloku çerçevesinde DEHAP'ı destekledi.
Yayınlar: İşçi Mücadelesi - Enternasyonalist Gençlik.
[Forum]()
(DEHAP'a Destek Bildirisi, Ekim 2002 )
İŞÇİ PARTİSİ (Ulusalcı Sol) (1993) (WebLink)
Kapatılan Sosyalist Parti'nin devamı olarak kuruldu. Başkanlığını Doğu Perinçek'in üstlendiği parti giderek ulusalcı bir çizgiye yaklaştı. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde 57 bin 523 oy (% 0.18 oy oranı) ile barajı aşamadı. Parti içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle Gökçe Fırat önderliğinde kopan bir grup, Türk Solu dergisi (ve İleri dergisi) çevresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yayınlar: Aydınlık - Teori - Bilim ve Ütopya - Papirüs - Öncü Gençlik - Ulusal Kanal TV.
[Forumlar]()
(İP'nin Seçim Bildirgesi, 30 Ağustos 2002 )
KOMÜNİST BİRLİK
On Eylül dergisi içinden bir eğilimin çıkardığı dergi. BTDK çalışmalarına katılarak, Gelenek ve Emek çevreleriyle birlikte hareket etti. Daha sonra Devrim'in ve Ekim'den ayrılan bir grubun biraraya gelerek kurdukları KDH'ye katıldı. Bir süre sonra buradan ayrılarak BSP'ye katıldı, daha sonra BSP'den de ayrıldı.
Yayınlar: Komünist Birlik.
KOMÜNİST DEVRİM HAREKETİ [KDH] (Radikal Sol)
KDH, üç yapının birleşiminden oluşmuştur: (1) Kurtuluş Hareketi'nin illegalist kolu (Devrim); (2) TKEP'den kopan Sosyalist Demokrasi çevresi; (3) Ekim ile Kurtuluş Hareketi arasındaki başarısız bir girişim sonucunda Ekim'den kopan Ertan Göksu ve arkadaşları. Daha sonra troçkist kökenli Orhan Dilber, İlker Aktükün ve arkadaşları da KDH'ne katılmıştır.
Not: Eski yanlış açıklama şöyleydi:
(THKO kökenli) Halkın Kurtuluşu geleneğinden ayrılan ve kısaca Işıkçılar denilen grup, 1990'lı yıllarda yeniden toparlanmak amacıyla KDH'ni oluşturdu. Işık adlı bir yayınları vardı.
Yayınlar: Maya() - Parti Yolunda.
("Komünistler Ne İçin ve Nasıl Mücadele Etmeli?", Maya Yayınları, 2001 )
KOMÜNİST DEVRİM HAREKETİ/LENİNİST [KDH/L] (Radikal Sol)(WebLink)
KDH'nden kopan bir grup. KHD/L olarak da bilinirler.
Yayınlar: Proleter Devrimci Köz (eski adresi: Köz).
("Yetmişli Yıllar ve Devrimci Akımların Özeleştiri Süreçleri", Devrimci Köz Yayınları, 1999 )
KOMÜNİST DEVRİMCİ BİRLİK [KDB]
(?).
KOMÜNİST İŞÇİ HAREKETİ [KiH] (Radikal Sol)
DSİH'den ayrılan bir grup. DSİH'nin tekelci asker-polis devleti tespitinin aksine, KİH burjuva diktatörlük tespitini savunmaktadır.
Yayınlar: Devrimci Kılavuz.
KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ GİRİŞİMİ [KiP] (Troçkist) (2002)
Yayınlar: Komünist İşçi.
KOMÜNİST PARTİSİ - İNŞA ÖRGÜTÜ [KP-İÖ](eski Maoist-Komünist) (1995)
MLKP'yi işçi hareketi ile sosyalist hareketi birleştiremediği noktasında eleştirerek ayrılan grubun 1995 yılı sonunda kurduğu parti girişimi (çoğunlukla MLKP içindeki eski TKP/ML Hareketi üyeleri). Bu bölünmeden sonra MLKP'nin izlediği saldırgan tutum örgüte büyük zarar verdi. 1998'de kendisini "KP-İÖ Türkiye" olarak adlandıran bir grupla ayrışma yaşandı.
Yayınlar: Devrimci Halkın Birliği. [Not: Hatalı bir bilgi olarak Perspektif sitesine KP-İÖ'nün yayını olarak link verilmişti. Bakınız TKP/ML Hareketi]
KOMÜNİST PARTİSİ - İNŞA ÖRGÜTÜ TÜRKİYE [KP-İÖ Türkiye] (Komünist) (1998)
1998 yılında KP-İÖ'nün cezaevindeki yöneticilerinin hareketin yurtdışındaki yönetim kadrolarını eleştirmesi sonucu oluşan grup.
KOMÜNİST SAVAŞÇILAR BİRLİĞİ [KSB] (Radikal Sol) (1996)
KDH'den Mayıs 1996'da kopan grup.
Yayınlar: İşçi Davası.
KURTULUŞ HAREKETİ (1976)
THKP-C kökenli olan hareket, 1974 affı ile salıverilen kadrolardaki Mahir Çayan tezlerininin çoğunu reddeden bir grup tarafından oluşturulmuştur. "THKP-C'nin stratejik görüşleri itibariyle sol ve sağ sapmalardan etkilendiğini" savunan ve "işçi sınıfı içinde çalışma"yı öne çıkaran bu kadrolar, Haziran 1976'da Kurtuluş Sosyalist Dergi (KSD) ile faal hale geldiler. Kurtuluş, THKP-C'nin bunalım dönemleri analizinin Lenin'in emperyalizm analiziyle çeliştiğini iddia ederek reddediyordu. Acilciler ve Devrimci Gençlik paralelinde, Türkiye'nin emperyalizmin yeni sömürgesi olduğunu ve egemen sınıfların oligarşik bir ittifak oluşturduğunu kabul eden Kurtuluş; onlardan farklı olarak emperyalizm çağında burjuva demokrasisinin tümüyle ortadan kalktığını ve yerine tüm dünyada "oligarşik" bir devlet aygıtının geçtiğini, ve Türkiye'de faşizmin aşağıdan yukarı tırmandığını savunuyordu. Kurtuluş, PASS'ın "sol sapma" olduğunu ileri sürüyor ve "Sovyetik Ayaklanma Stratejisi"ne özgü tezlerden hareketle (evrim ve devrim aşamaları içiçe değildir; "suni denge" kavramı sınıf mücadelesinin reddidir; işçi sınıfı devrimin fiili önderidir; bugün evrim aşamasındayız; vb.) işçi sınıfı içerisinde örgütlenmenin temel alınması gerektiğini savunuyordu. Kurtuluş "Kürdistan'in sömürge olduğunu", THKP-C'nin izm'i "küçük burjuva radikalizmi" olarak değerlendirmesinin Kürt sorununda şovenizmden kopulamamasına neden olduğunu savunuyordu. Metin Ayçiçek'in yönettiği Kurtuluş dergisi çevresinde örgütlenen bu grubun, Devrimci Yol'dan ayrılığının temelini ulusal soruna gösterdikleri bu hassasiyet oluşturuyordu. Kitleselleşen hareket 1980 darbesinde önemli ölçüde zarar gördü, ve bu süreçte verilen ricat kararı ile anılmaktadır. İşçi sınıfı içinde uzun soluklu bir çalışmayı hedef olarak saptayan gruptan 1982'da kendisine Kurtuluş Örgütü diyen bir grup ayrıldı. Mahir Sayın liderliğindeki örgüt, 1983'de Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ)'ye evrildi. Ancak 1985'de aldığı darbelerle oldukça zayıflayan grup, etkinliğini daha çok Yeni Öncü dergisi etrafında sürdürdü; Birleşik Sosyalist Alternatif (BSA), Birleşik Sosyalist Parti (BSP) ve ÖDP içinde bulundu. ÖDP içinde Sosyalist Eylem Platformu'nda (SEP) yer alan Kurtuluşçular, yine ulusal sorun konusundaki yaklaşım farklılıkları yüzünden ÖDP'den büyük ölçüde tasfiye edildiler. ÖDP'den kopan bazı Troçkist gruplarla biraraya gelerek başlattıkları "Sosyalist Demokrasi İçin Parti Ön Girişimi" sonucunda Sosyalist Demokrasi Partisi'nin (SDP) kuruluşuna katıldı.
Yayınlar: Kurtuluş 2001 - Kurtuluş - Yeni Öncü - Sosyalist Kurtuluş - Sosyalist Demokrasi İçin Kurtuluş - Devrimci Liseliler.
[NOT: Devrimci Liseliler eskiden yanlışlıkla DHKP-C altında geçiyordu]
("Program, Strateji ve Önümüzdeki Devrimci Adım", Kurtuluş, Eylül 1978 )
("Kurtuluş Hareketi ve TKKKÖ", Mahir Sayın )
KURTULUŞ ÖRGÜTÜ (1982)
1982'de KSD'den kopan grup, Stalinizm karşıtı tutumu ile Troçkist bir yapıya dönüştü. 1984'de Sosyalist İşçi ismi ile yayınlanan dergi etrafında faal olan grup, Nisan 1997'de Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'ni (DSİP) kurdu.
KURTULUŞ YOLU (1984)
TKP'yi SKBP'ne yakın bir çizgi izleyerek, pasif kalmakla suçlayarak ayrılan İşçinin Sesi (TKP-İS) dergisi çevresinde yaşanan bölünme sonucunda, Haluk Yurtsever çevresinde toplananların 1984'de oluşturduğu grup. Bir platform dergisi olan Toplumsal Kurtuluş'un çalışmalarına katkı koymuştur. Grubu oluşturanlar üç yıl sonra Toplumsal Kurtuluş'tan ayrıldı ve Devrim adında bir dergi ile etkinliğine devam etti.
LENİNİST GERİLLA BİRLİĞİ [LGB] (WebLink)
1990'da TKEP'den kopan TKEP/L'nin askeri organizasyonu.
MAOİST KOMÜNİST PARTİ (eski TKP (ML)) [MKP] (Maoist) (2003) (WebLink)
2002 yılı sonunda Dersim'de gerçekleştirilen Kongre sonucunda partileşme sürecini tamamladığını açıklayanTKP (ML)'in aldığı isim.
("TKP(ML)'den Maoist Komünist Partisi'ne: Bu Tarih Bizim!..", MKP, 15 Eylül 2002 )
Yayınlar: Sınıf Teorisi - İşçi Köylü Kurtuluşu- Devrimci Demokrasi - Öncü Partizan - Özgür Düşün - Yeni Demokrat Gençlik.
MARKSİST İŞÇİ BİRLİĞİ [MİB] (Troçkist) (2000)
(?).
MRFI Üyesi.
MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ [MLKP] (Komünist) (1995) (WebLink)(e-m@il)
TKİH 1987'de, TİKB, TDKP ve TKP/ML Hareketi'ne birleşme çağrısında bulundu. 1989'da, TKİH ve TKP/ML Hareketi ortak bir bildirge ile komünist hareketleri birleşmeye çağırdılar. 1989'dan 1994'e kadar süren MLKP-K (Kuruluş) sürecine, 1991'de TKİH'ye katılan TDKİH de dahil oldu. TDKP ve TİKB ise katılım çağrılarına farklı gerekçelerle olumsuz cevap verdiler. Nisan 1993 birlik çalışmalarının hızlandırılması kararı alındı. Bu kararın 1999 sonbaharında toplanan TKİH II. Kongresi'nde ve TKP/ML Hareketi V. Kongresi'nde de onaylanmasının ardından, bileşmenin gerçekleşmesine kadar 26 sayı yayınlanacak olan Birlik İradesi dergisi çıkarıldı. 1995'de TKP/ML Hareketi, TKİH, TKP/ML (YİÖ) birleşerek MLKP'nin kuruluşunu ilan ettiler (geçmişte resmen veya pratikte AEP'ne yakın çizgide olan örgütlerden oluşmaktaydı). Gençlik örgütlenmesi olarak Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ) oluşturuldu. MLKP'nin "Kızıl Müfrezeler" adı verilen silahlı birimleri de bulunmaktaydı. 1995'de Komünist Partisi-İnşa Örgütü (KP-İÖ) adlı bir grup MLKP'den ayrıldı. Partinin II. Kongresi Ağustos 1997'de yapıldı.
NCI, IS/ML ve PTB Üyesi.
Yayınlar: Partinin Sesi - Enternasyonal Bülten - Yaşamda Atılım - Sınıf Pusulası -Teori'de Doğrultu - Özgür Gençlik() - Azadi().
[Ezilenlerin Sosyalist Platformu]()
MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ [MLSPB] (Radikal Sol) (1975)
THKP-C kökenli olan ve Mahir Çayan tezlerini savunan örgüt 1975'te kuruldu. THKP-C'nin 12 Mart yenilgisini örgütsel bir yenilgi olarak nitelendiren grup, silahlı propagandayı temel alan bir örgütlenmenin aciliyetini savunuyordu. 1975'te Genel Komite'nin düzenlediği I. Olağanüstü Toplantı'da görüş ayrılıkları doğdu. İçinden THKP-C Savaşçıları, Cephe Yolu, Çayan Sempatizanları, Eylem Birliği gibi örgütler ayrışan MLSPB sansasyonel eylemler yaptı. 1980 darbesini takiben örgütün üst düzey yöneticisi Şemsi Özkan'ın itirafçılığı nedeni ile örgüt büyük bir darbe aldı. Örgütün Silahlı Devrim Cephesi (SDC) adlı militan örgütlenmesi vardır. Özgür Barikat adıyla çıkardıkları derginin adını Sosyalist Barikat olarak değiştirdiler.
Yayınlar: Sosyalist Barikat.
("MLSPB Hareketi", İbrahim Yirik )

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !